E1201 - Poliwinylopirolidon

Dodatek: E1201 - Poliwinylopirolidon

Funkcje: Emulgator, en:stabilizer, Substancja zagęszczająca

Poli-winylopirolidon- -poliwinylopirolidon, PVP z ang. polyvinylpyrrolidone, ATC A07 BC03- – polimer, produkt polimeryzacji winylopirolidonu. Polimer liniowy -powidon- jest rozpuszczalny w wodzie, natomiast w wersji usieciowanej -krospowidon- jest nierozpuszczalny. Wytwarzany jest także jako kopolimer z octanem winylu -kopowidon-. Należy do syntetycznych polimerów nietoksycznych, ale może zawierać nieprzereagowane resztkowe ilości monomeru użytego do polimeryzacji, który uważa się za substancję rakotwórczą. - Wikipedia

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata

1 produkt: