E132 - Indygotyna

Dodatek: E132 - Indygotyna

Funkcje: Barwnik

Indygokarmin, indygotyna – organiczny związek chemiczny, disulfonowa pochodna indyga, niebieski barwnik syntetyczny, wskaźnik pH i wskaźnik redoks. Stosowany jest w medycynie, przemyśle barwników -między innymi jako barwnik spożywczy o numerze E132- i jako odczynnik chemiczny. Jako wskaźnik pH, w roztworach silnie zasadowych przyjmuje barwę żółtą, w innych zaś niebieską; w pH pośrednim ma barwę zieloną. Zmiana barwy zachodzi w zakresie pH 11‚7–14‚0. Może być stosowany jako wskaźnik redoks -niebieski w formie utlenionej, żółty w formie zredukowanej-, gdyż łatwo i odwracalnie ulega redukcji do leukoindygokarminu, za pomocą na przykład pyłu cynkowego lub glukozy. Podczas stopniowej redukcji cukrem w środowisku zasadowym barwa roztworu zmienia się na żółtą, poprzez pośredni związek o barwie czerwonej. Leukoindygokarmin jest czułym wskaźnikiem umożliwiającym wykrywanie tlenu. - Wikipedia

Ryzyko nadmiernej ekspozycji

Ocena EFSA: Scientific Opinion on the re‐evaluation of Indigo Carmine -E 132- as a food additive (2014/07/25)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że żadna grupa ludności nie ma więcej niż 5% członków narażonych na spożywanie więcej niż dopuszczalne dzienne spożycie wynoszące E132 - Indygotyna.

Aby ocenić narażenie na działanie dodatku do żywności E132 - Indygotyna, możesz przejrzeć naszą listę produktów, które go zawierają. Zobacz listę produktów z E132 - Indygotyna poniżej.

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata

2 produktów :