E141 - E141 food additive

Dodatek: E141 - E141 food additive

Zawiera:

Funkcje: Barwnik

Ryzyko nadmiernej ekspozycji

Ocena EFSA: Scientific Opinion on re-evaluation of copper complexes of chlorophylls -E 141i- and chlorophyllins -E 141-ii-- as food additives (2015-06-30)

Nazwy: Complexe cuivrique des chlorophylles, Vert naturel C.I. no 3, Chlorophylle cuivrique, Phéophytine cuivrique, C.I. 75810 (i), Vert naturel C.I. no 5, Complexe cuivrique de la chlorophilline sodique, Complexe cuivrique de la chlorophilline potassique, C.I. 75815, Sels de sodium et de potassium de complexes cupriques de chlorophyllines, Complexe cuivrique des chlorophyllines avec sels de sodium et de potassium, Complexes cuivriques de chlorophyllines, Cuivre phaeophytin a, C55H72CuN4O5, Cuivre phaeophytin b, C55H70CuN4O6, complexes cuivre-chlorophyllines, laque aluminique de chlorophylline (Complexes cuivre-chlorophylles)

(15)

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata