E150a - Karmel

Dodatek: E150a - Karmel

Funkcje: Barwnik

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Caramel_color

Ryzyko nadmiernej ekspozycji

Ocena EFSA: Scientific opinion on the re-evaluation of caramel colours -E 150 a,b,c,d- as food additives (2011-03-08)

Wysokie ryzyko nadmiernego narażenia
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że niektóre grupy ludności są narażone na duże ryzyko nadmiernego spożycia E150a - Karmel.

Aby ocenić narażenie na działanie dodatku do żywności E150a - Karmel, możesz przejrzeć naszą listę produktów, które go zawierają. Zobacz listę produktów z E150a - Karmel poniżej.

  NiemowlętaMałe dzieciDzieciNastolatkowieDorośliSeniorzy
  < 1 roku1 do 2 lat3 do 9 lat10 do 17 lat18 do 64 lat65+
Większość ludzi
(ponad 50%)
 Grupy, których ponad 50% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 50% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)   
Niektórzy ludzie
(ponad 5%)
 Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) 

Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) : Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI)

Nazwy: Caramels, Caramel, Caramel E150a, caramel ordinaire, Plain caramel, caustic caramel, spirit caramel, Caramelo simple, caramelo cáustico, caramelo para licores, caramelo natural, E-150 a, Color Caramelo

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata