E150c - Karmel amoniakalny

Dodatek: E150c - Karmel amoniakalny

Funkcje: Barwnik

Ryzyko nadmiernej ekspozycji

Ocena EFSA: Refined exposure assessment for caramel colours -E 150a, c, d- (2012-12-03)

Umiarkowane ryzyko nadmiernego narażenia
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że niektóre grupy ludności są narażone na umiarkowane ryzyko nadmiernego spożycia E150c - Karmel amoniakalny.

Aby ocenić narażenie na działanie dodatku do żywności E150c - Karmel amoniakalny, możesz przejrzeć naszą listę produktów, które go zawierają. Zobacz listę produktów z E150c - Karmel amoniakalny poniżej.

  NiemowlętaMałe dzieciDzieciNastolatkowieDorośliSeniorzy
  < 1 roku1 do 2 lat3 do 9 lat10 do 17 lat18 do 64 lat65+
Większość ludzi
(ponad 50%)
      
Niektórzy ludzie
(ponad 5%)
 Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)  Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) 

Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) : Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI)

Nazwy: Caramel ammoniacal, Caramel E150c, E150c (caramel), E150c caramel, Caramel Color, Color Added, Caramel Color Ammonia, Ammonia caramel, baker's caramel, confectioner's caramel, beer caramel, El caramelo amónico, caramelo de panadería, caramelo de confitería, caramelo de cerveza

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata