E150d - Karmel amoniakalno-siarczynowy

Dodatek: E150d - Karmel amoniakalno-siarczynowy

Funkcje: Barwnik

Ryzyko nadmiernej ekspozycji

Ocena EFSA: Refined exposure assessment for caramel colours -E 150a, c, d- (2012-12-03)

Brak lub bardzo niskie ryzyko nadmiernego narażenia
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że żadna grupa ludności nie ma więcej niż 5% członków narażonych na spożywanie więcej niż dopuszczalne dzienne spożycie wynoszące E150d - Karmel amoniakalno-siarczynowy.

Aby ocenić narażenie na działanie dodatku do żywności E150d - Karmel amoniakalno-siarczynowy, możesz przejrzeć naszą listę produktów, które go zawierają. Zobacz listę produktów z E150d - Karmel amoniakalno-siarczynowy poniżej.

Nazwy: Caramel au sulfite d'ammonium, Caramel E150d, E150d (caramel), E150d caramel, Caramel IV - procédé au sulfite ammoniacal, Caramel IV, C.I. Natural Brown 10, FEMA no. 2235, Caramel Colour Ammonium Sulphite Process, Colour Sulphite Ammonia Caramel, Sulfite ammonia caramel, Colour E150d, Food Colour 150d, CAS 8028-89-5, acid-proof caramel, soft-drink caramel, Caramelo sulfito de amoníaco, caramelo a prueba de ácidos, caramelo, de bebidas gaseosas

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata