E1510 - Etanol

Dodatek: E1510 - Etanol

Etanol, alkohol etylowy, C2H5OH – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi. - Wikipedia

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata