E1521 - Glikol polietylenowy

Dodatek: E1521 - Glikol polietylenowy

Poli-tlenek etylenu- -PEG, PEO- – polimer z grupy polieterów, o ogólnym wzorze H−O−[−CH2−CH2−O−]n−H, gdzie n wynosi od 4 do 120. Może być cieczą lub ciałem stałym, w zależności od masy cząsteczkowej. Największe zastosowanie znajdują gęste ciecze o masie cząsteczkowej od 200 do 600. Poli-glikol etylenowy- – inna nazwa tego polimeru – jest higroskopijny, najczęściej bezbarwny. Miesza się z wodą w każdym stosunku; rozpuszcza się również w etanolu 95%, glicerolu, chloroformie, acetonie, innych glikolach. Stosowany jest jako rozpuszczalnik, emulgator i środek zwiększający lepkość ciekłych kosmetyków i leków, a także -pod nazwą „poliol”- jako jeden z substratów do produkcji poliuretanów. Może również być środkiem konserwującym, używanym powszechnie do konserwacji drewnianych zabytków wydobytych z mokrych stanowisk archeologicznych. Ma wówczas postać rozpuszczalnego w wodzie produktu woskowego, który powoli wnika w głąb drewna i wypiera wodę, zapobiegając w ten sposób kurczeniu się i pękaniu drewna. Poli-tlenek etylenu- jest też katalizatorem w reakcjach dwufazowych. Ma też zastosowanie medyczne jako lek na zaparcia, szczególnie u zaparcia czynnościowego u dzieci. - Wikipedia

Ryzyko nadmiernej ekspozycji

Ocena EFSA: Refined exposure assessment of polyethylene glycol -E 1521- from its use as a food additive (2018/06/22)

Nazwy: Polyéthylène glycol, Macrogol, poly ethane diol - 1

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata

4 produktów :