E160 - E160 food additive

Dodatek: E160 - E160 food additive

Ryzyko nadmiernej ekspozycji

Ocena EFSA: Scientific Opinion on the reconsideration of the ADI and a refined exposure assessment of beta-apo-8'-carotenal -E 160e- (2014-01-22)

Nazwy: Caroténoïdes, carotène, carotènes, Caroténoïde, caroténoïdes mélangés, carotènes mélangés

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata