E160a - Karoteny

Funkcje: Barwnik

Karoteny -E160a- – grupa organicznych związków chemicznych, rozbudowanych przestrzennie węglowodorów nienasyconych zawierających 40 atomów węgla o wzorze sumarycznym: C40H56. W cząsteczkach karotenów występują wieloatomowe układy sprzężonych wiązań podwójnych. W przyrodzie istnieją 3 izomery tego związku, różniące się umiejscowieniem jednego z wiązań podwójnych między atomami węgla. Karoten jest prowitaminą dla witaminy A -2 części karotenu to równowartość 1 części witaminy A-. Występuje głównie jako α-karoten i β-karoten. Istnieją także: γ-, δ- i ε-karoten. W 1928 roku Szwajcar Paul Karrer stwierdził, że β-karoten jest głównym prekursorem witaminy A. Był to pierwszy przypadek ustalenia struktury prowitaminy. Następnie w 1930 roku ustalił wzór α-karotenu i zsyntetyzował go. W zależności od liczby i rodzaju pierścieni jonowych wyróżniamy α-, β- i γ-karoteny. Najbardziej znanym jest β-karoten, żółty barwnik roślinny. Zawiera on dwa pierścienie β-jononu, połączone tetramerem izoprenu. α-Karoten zawiera po jednym pierścieniu α- i β-jononu, ma barwę czerwonobrązową. γ-karoten ma tylko jeden pierścień β-jononu i występuje w grzybach i bakteriach, posiada barwę fioletową. - Wikipedia

Ryzyko nadmiernej ekspozycji

Ocena EFSA: Safety of the proposed extension of use of synthetic Beta-carotene [E 160aii] in foods for special medical purposes in young children (2016-03-18)

Nazwy: Bêta-carotène, Béta-carotène, Bèta-carotène, bétacarotène, β-carotène, Caroténoïdes extrait de légumes, β-carotène extrait de Blakeslea trispora, β-carotène extrait d'algue, γ-Carotène, gamma-carotène

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata