E170 - Węglan wapnia

Dodatek: E170 - Węglan wapnia

Funkcje: Barwnik, en:stabilizer

Węglan wapnia -E170- – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu węglowego i wapnia. - Wikipedia

Ryzyko nadmiernej ekspozycji

Ocena EFSA: Scientific Opinion on re‐evaluation of calcium carbonate -E 170- as a food additive (2011/07/26)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że żadna grupa ludności nie ma więcej niż 5% członków narażonych na spożywanie więcej niż dopuszczalne dzienne spożycie wynoszące E170 - Węglan wapnia.

Aby ocenić narażenie na działanie dodatku do żywności E170 - Węglan wapnia, możesz przejrzeć naszą listę produktów, które go zawierają. Zobacz listę produktów z E170 - Węglan wapnia poniżej.

Nazwy: Carbonate de calcium, Carbonate acide de calcium

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata