E262 - Octany sodu

Dodatek: E262 - Octany sodu

Zawiera:

Funkcje: Substancja konserwująca, Sekwestrant

Octan sodu – organiczny związek chemiczny z grupy octanów, dobrze rozpuszczalna w wodzie sól kwasu octowego i zasady sodowej. Jako sól słabego kwasu i mocnej zasady, w roztworach wodnych ulega częściowej odwracalnej hydrolizie z wytworzeniem odczynu zasadowego: CH3COONa + H2O ⇌ CH3COOH + NaOH CH3COO− + H2O ⇌ CH3COOH + OH−Ze względu na hydrolizę, w obecności wilgoci octan sodu lekko pachnie kwasem octowym. - Wikipedia

Nazwy: Acétates de sodium, Acétate de sodium, Diacétate de sodium, Sodium Acetate, Acétate de soude, Sel sodique de l'acide acétique, Ethanoate de sodium, CAS 127-09-3, CAS 126-96-5, CAS 6131-90-4, Hydrogénodiacétate de sodium, Sel de sodium de l'acide éthanoïque, Sel de sodium de l'acide éthanoïque

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata