E262i - Octan sodu

Dodatek: E262i - Octan sodu

Należy do:

E262 - Octany sodu

Funkcje: Substancja konserwująca, Sekwestranty

Octan sodu – organiczny związek chemiczny z grupy octanów, dobrze rozpuszczalna w wodzie sól kwasu octowego i zasady sodowej. Jako sól słabego kwasu i mocnej zasady, w roztworach wodnych ulega częściowej odwracalnej hydrolizie z wytworzeniem odczynu zasadowego: CH3COONa + H2O ⇌ CH3COOH + NaOH CH3COO− + H2O ⇌ CH3COOH + OH−Ze względu na hydrolizę, w obecności wilgoci octan sodu lekko pachnie kwasem octowym. - Wikipedia

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata

2 produktów: