E450 - Difosforany

Dodatek: E450 - Difosforany

Zawiera:

Funkcje: Emulgator, Substancja utrzymująca wilgoć, Sekwestranty, en:stabilizer, Substancja zagęszczająca

Nazwy: Sels métalliques de diphosphates, Diphosphates, Pyrophosphates, Diphosphate, Pyrophosphate, Diphosphate disodique, Diphosphate trisodique, Diphosphate tétrasodique, Diphosphate dipotassique, Diphosphate tétrapotassique, Diphosphate dicalcique, Dihydrogéno diphosphate de calcium, Diphosphate dimagnésien, Pyrophosphate de sodium, Pyrophosphate tétrasodique, Diphosphate de potassium et de sodium,

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata