E450 - Difosforany

Dodatek: E450 - Difosforany

Zawiera:

Funkcje: Emulgator, Substancja utrzymująca wilgoć, Sekwestrant, Stabilizator, Substancja zagęszczająca

Ryzyko nadmiernej ekspozycji

Ocena EFSA: Re‐evaluation of phosphoric acid–phosphates – di‐, tri‐ and polyphosphates -E 338–341, E 343, E 450–452- as food additives and the safety of proposed extension of use (2019/06/12)

Wysokie ryzyko nadmiernego narażenia
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że niektóre grupy ludności są narażone na duże ryzyko nadmiernego spożycia E450 - Difosforany.

Aby ocenić narażenie na działanie dodatku do żywności E450 - Difosforany, możesz przejrzeć naszą listę produktów, które go zawierają. Zobacz listę produktów z E450 - Difosforany poniżej.

  NiemowlętaMałe dzieciDzieciNastolatkowieDorośliSeniorzy
  < 1 roku1 do 2 lat3 do 9 lat10 do 17 lat18 do 64 lat65+
Większość ludzi
(ponad 50%)
Grupy, których ponad 50% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 50% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 50% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)   
Niektórzy ludzie
(ponad 5%)
Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)  

Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) : Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI)

Nazwy: Sels métalliques de diphosphates, Diphosphates, Pyrophosphates, Diphosphate, Pyrophosphate, Diphosphate disodique, Diphosphate trisodique, Diphosphate tétrasodique, Diphosphate dipotassique, Diphosphate tétrapotassique, Diphosphate dicalcique, Dihydrogéno diphosphate de calcium, Diphosphate dimagnésien, Pyrophosphate de sodium, Pyrophosphate tétrasodique, Diphosphate de potassium et de sodium,

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata