E452 - E452 food additive

Dodatek: E452 - E452 food additive

Zawiera:

Funkcje: Emulgator, Substancja utrzymująca wilgoć, Sekwestrant, Stabilizator, Substancja zagęszczająca

Ryzyko nadmiernej ekspozycji

Ocena EFSA: Re‐evaluation of phosphoric acid–phosphates – di‐, tri‐ and polyphosphates -E 338–341, E 343, E 450–452- as food additives and the safety of proposed extension of use (2019/06/12)

Wysokie ryzyko nadmiernego narażenia
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że niektóre grupy ludności są narażone na duże ryzyko nadmiernego spożycia E452 - E452 food additive.

Aby ocenić narażenie na działanie dodatku do żywności E452 - E452 food additive, możesz przejrzeć naszą listę produktów, które go zawierają. Zobacz listę produktów z E452 - E452 food additive poniżej.

  NiemowlętaMałe dzieciDzieciNastolatkowieDorośliSeniorzy
  < 1 roku1 do 2 lat3 do 9 lat10 do 17 lat18 do 64 lat65+
Większość ludzi
(ponad 50%)
Grupy, których ponad 50% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 50% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 50% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)   
Niektórzy ludzie
(ponad 5%)
Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)  

Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) : Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI)

Nazwy: Polyphosphates, Polyphosphates de calcium, Polyphosphates de sodium-calcium, Polyphosphates de sodium, Polyphosphates de potassium, Polyphosphates sodiques, Polyphosphates potassiques, Polyphosphates calco-sodiques, Polyphosphates calciques, Polyphosphate d'ammonium, Tripoliphosphates de sodium et de potassium, E450c

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata