Lista stany dla produkty sprzedawane w Mołdawia - Polska

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata

27 stany:

StanProdukty*
en:Packaging completed 6
en:Categories completed 6
en:Nutrition facts completed 6
Zdjęcia dodane 6
Nazwa produktu uzupełniona 6
en:Quantity completed 6
en:Brands completed 6
en:Characteristics completed 5
Data ważności do uzupełnienia 5
en:Ingredients completed 5
en:Packaging code completed 4
en:Photos validated 4
Do uzupełnienia 3
en:Complete 3
Do sprawdzenia 3
en:Ingredients photo selected 2
en:Front photo selected 2
en:Nutrition photo selected 2
en:Photos to be validated 2
en:Packaging code to be completed 2
en:Expiration date completed 1
en:Packaging photo selected 1
en:Origins completed 1
en:Origins to be completed 1
en:Ingredients to be completed 1
en:Characteristics to be completed 1
en:Packaging photo to be selected 1