Help us make food transparency the norm!

As a non-profit organization, we depend on your donations to continue informing consumers around the world about what they eat.

The food revolution starts with you!

Podaruj
close

Eco-Score: wpływ produktów spożywczych na środowisko

Eco-Score

Eco-Score to ocena środowiskowa (ecoscore) od A do E, która ułatwia porównanie wpływu produktów spożywczych na środowisko.

Po co ocena środowiskowa?

Coraz więcej konsumentów jest zaniepokojonych wpływem ich żywności nie tylko na ich zdrowie, ale także na zdrowie naszej planety. Dzięki Nutri-Score bardzo łatwo jest teraz wziąć pod uwagę jakość odżywczą produktów przy zakupie, ale porównanie ich śladu środowiskowego jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.

Konieczne jest zapewnienie konsumentom jasnych informacji na temat tego śladu środowiskowego, aby mogli łatwo i szybko porównać go dla kilku produktów. To właśnie umożliwia ocena środowiskowa Eco-Score.

Eco-Score, narzędzie na rzecz bardziej zrównoważonej żywności

Eco-Score pomaga konsumentom, którzy chcą przejść na bardziej zrównoważoną dietę, zachęcając ich do:

  • Jedzenia mniej mięsa, ale lepszej jakości
  • Spożywania większej ilości produktów organicznych i produktów ze znakami jakości
  • Wybierania produktów lokalnych i sezonowych, mało opakowanych
  • Ograniczania spożycia produktów zawierających składniki problematyczne (zagrożone ryby, niezrównoważony olej palmowy)

Czym jest Eco-Score?

Eco-Score został zaprojektowany na modelu podobnym do Nutri-Score: jest to ocena od A do E, która podsumowuje 15 wpływów na środowisko. Wynik Eco-Score jest przedstawiony przez kolorowe logo w kształcie liścia z literami od A (bardzo mały wpływ) do E (bardzo duży wpływ).

Eco-Score (ecoscore)

Eco-Score jest wspierany przez konsorcjum wielu podmiotów zaangażowanych w lepsze odżywianie.

Podmioty biorące udział w zbiorze Eco-Score

Jak obliczany jest Eco-Score?

Wynik referencyjny: analiza cyklu życia (LCA) z danymi z bazy danych Agribalyse

Dla każdej kategorii produktów ustalany jest wynik referencyjny przy użyciu danych z bazy danych środowiskowych Agribalyse opracowanej przez ADEME i INRAE. Dane te odpowiadają analizie cyklu życia (LCA) produktów.

Ocena cyklu życia (LCA)

Analiza cyklu życia jest znormalizowaną metodą oceny do celów wielostopniowej oceny oddziaływania na środowisko i wielokryteriów:

  • 6 etapów produkcji: rolnictwo, przetwórstwo, pakowanie, transport, dystrybucja i konsumpcja
  • 14 wskaźników oddziaływania na środowisko: zmiana klimatu/ślad węglowy, zubożenie warstwy ozonowej, promieniowanie jonizujące, zużycie ziemi, wody i energii; zanieczyszczenie powietrza i wody morskiej i słodkiej (cząstki stałe, zakwaszenie, eutrofizacja); i wyczerpywanie się zasobów.

Premie i kary w celu udoskonalenia oceny każdego produktu

W celu uwzględnienia pewnych skutków dla środowiska, które nie są dobrze objęte analizą cyklu życia (taką jak różnorodność biologiczna) oraz specyfiki każdego produktu w ramach tej samej kategorii, wynik odniesienia jest modulowany premiami i karami:

Sposób produkcji

Premia jest przyznawana produktom, które posiadają 'oficjalną etykietę', etykietę lub certyfikat gwarantujący korzyści środowiskowe (organic, fair trade, HVE, Label Rouge, Bleu Blanc Cœur, MSC/ASC).

Pochodzenie składników

Premia przyznawana jest na podstawie pochodzenia składników. Premia ta uwzględnia wpływ na transport, a także politykę środowiskową kraju każdego producenta.

Zagrożone gatunki

Kary nakładane są na produkty zawierające składniki, które mają znaczący negatywny wpływ na bioróżnorodność i ekosystemy, takie jak olej palmowy, którego produkcja jest odpowiedzialna za masowe wylesianie.

Opakowanie

A penalty is calculated to take into account the circularity of packaging (use of recycled raw material and recyclability) and overpacking.

Zwiększona potrzeba przejrzystości w celu lepszego pomiaru i zmniejszenia wpływu na środowisko

Aby dokładnie obliczyć Eco-Score, konieczne jest posiadanie informacji, które niekoniecznie są określone na opakowaniu (takich jak pochodzenie i dokładny procent każdego składnika) lub które rzadko są dostępne w użytecznej formie (takich jak lista wszystkich składników opakowania z dokładnymi rodzajami użytych tworzyw sztucznych).

Średnie wartości są używane, gdy informacje te nie są jeszcze dostępne, ale teraz wzywamy wszystkich, aby pomogli nam zebrać te informacje, które będą bardzo przydatne dla Eco-Score, ale także dla wielu innych zastosowań.Jak sprawdzić Eco-Score dla produktów spożywczych?

Skanowanie produktów za pomocą aplikacji Open Food Facts

Aplikacja Open Food Facts pozwala szybko uzyskać wynik Eco-Score produktów: wystarczy zeskanować ich kod kreskowy. Jeśli zainstalowałeś już aplikację Open Food Facts, zaktualizuj ją, aby uzyskać nową wersję!

Eco-Score w aplikacji Open Food Facts

The Eco-Score is, or will soon be, available in the apps of the launching partners. Open Food Facts to Wikipedia żywności, z której każdy może swobodnie i za darmo korzystać. The more than 100 applications that use the OFF database will also be able to display the calculated Eco-Score.

Porównanie wyników Eco-Score produktów na stronie Open Food Facts

The Open Food Facts website allows everyone to see and compare the Eco-Score of more than 750,000 food products sold in France. Wyniki każdego wyszukiwania pokazują jakość odżywczą za pomocą Nutri-Score, ultra przetworzoną żywność za pomocą NOVA i wpływ na środowisko za pomocą Eco-Score. The Eco-Score will be rolled out to other countries as soon as an applicable Eco-Score calculation is available.

Eko-Score gotowych posiłków
Wynik Eco-Score gotowych posiłków na Open Food Facts


Klasyfikuj i przeglądaj produkty według Eco-Score w Open Food Facts

Możliwe jest również sortowanie i przeglądanie produktów z dowolnej kategorii według Eco-Score.

Produkty z najlepszym wynikiem Eco-Score Poznaj produkty marki Eco-Score

I zobacz na pierwszy rzut oka Eco-Score produktów danej kategorii lub marki.

Eko-Score gotowych posiłków
Wynik Eco-Score gotowych posiłków. Kliknij, aby zobaczyć produkty dla każdej klasy w Open Food Facts.

Obtain the details of the Eco-Score calculation for all products

For each product, a link allows you to display the complete details of the Eco-Score score calculation.

A jeśli brakuje informacji, każdy może je dodać: producent produktu, ale także wszyscy obywatele zaangażowani w klimat, ochronę środowiska i przejrzystość.

Każdy może uzupełnić informacje, aby obliczyć Eco-Score


W jaki sposób Eco-Score może zachęcać do ulepszania produktów i zmniejszania ich wpływu na środowisko

Eco-Score ma dwie opcje działania:

  • With the Eco-Score, consumers can make a more informed choice by taking into account the environmental impact of products as a criterion of choice.
  • The Eco-Score also encourages manufacturers to improve their products so that they achieve a higher Eco-Score rating.

Manufacturers improving the Eco-Score of their products is the ultimate goal, as it will benefit all consumers.

The energy rating of household appliances has thus profoundly transformed the market (try to find a fridge rated E, or even D or C!). Demokratyzacja Nutri-Score zachęciła również wielu producentów do poprawy jakości odżywczej swoich produktów w celu uzyskania lepszej oceny (do tego stopnia, że niektórzy francuscy producenci chwalą się tym nawet na przystankach autobusowych, na przykład Brossard za swoje ciasto Savane).

Aby zachęcić do ulepszania produktów, nasza platforma dla producentów automatycznie analizuje dane dostarczone przez producentów w celu zidentyfikowania możliwości poprawy. W ten sposób platforma identyfikuje wszystkie produkty, które uzyskałyby lepszy wynik Nutri-Score przy niewielkiej zmianie składu (na przykład zmniejszenie zawartości soli o 5%).

Wkrótce platforma umożliwi sugerowanie sposobów na zmniejszenie wpływu na środowisko i uzyskanie lepszego wyniku Eco-Score (na przykład poprzez użycie bardziej nadającego się do recyklingu plastiku do pakowania lub poprzez zastąpienie oleju palmowego innym olejem).Jak możemy dowiedzieć się więcej i jak możemy pomóc w rozwoju Eco-Score?

Zapraszamy wszystkich do pomocy w tworzeniu większej przejrzystości, edukowaniu konsumentów i zachęcaniu do ulepszania produktów poprzez Eco-Score.

Eco-Score jest jeszcze młody i z pewnością można go poprawić. Biorąc jednak pod uwagę kryzys klimatyczny i środowiskowy, wydaje nam się ważne, aby udostępnić go teraz.

Współpracując będziemy mogli stopniowo ulepszać Eco-Score, udoskonalać jej formułę i gromadzić dane niezbędne do jej obliczenia.

Wasze opinie, spostrzeżenia i sugestie będą zatem bardzo cenne.

Open Food Facts to wspólny projekt wspierany przez dziesiątki tysięcy wolontariuszy i zarządzany przez stowarzyszenie non-profit zatrudniające 3 pracowników.
You can help us at fund Open Food Facts 2023 budget and continue to develop the Eco-Score and many other projects to improve everyone's diet. Dziękujemy! ❤️

Wesprzyj nas


Podziękowania

Dziękujemy zespołom ADEME, l'INRAE i wszystkim partnerom Agribalyse za stworzenie tej unikalnej bazy danych środowiskowych i jej publikację w otwartych danych.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie wspólnego Eko-Score.

Podziękowania dla organizatorów i wolontariuszy Data For Good , którzy znacznie ulepszyli algorytmy sztucznej inteligencji Open Food Facts.

Thanks to the AFNIC Foundation for its support for the implementation of the Eco-Score in Open Food Facts.

Dziękujemy Santé publique France (Public Health France) za kluczowe wsparcie w rozwoju platformy dla producentów.

I dziękuję wszystkim uczestnikom projektu Open Food Facts, którzy od ponad 8 lat promują przejrzystość żywności, aby poprawić dietę każdego!Odniesienia