Lista dla produkty edytowane przez OpenFood.ch data import - Polska

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata

8 :

Produkty*
Nutriscore-computed 18
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 15*
Nutrition-all-nutriscore-values-known 12
Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 6
Nutrition-no-fiber 5
Nutrition-no-fruits-vegetables-nuts 2
Nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate 1
Nutriscore-not-computed 1