Substancja spulchniająca

Składnik: Substancja spulchniająca

Zawiera:

Substancje spulchniające to substancje lub mieszaniny substancji uwalniające gaz, a tym samym zwiększające objętość ciasta.

Produkty zawierające składnik Substancja spulchniająca

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata