fr:Mono- et diglycérides d'acides gras et stéaroyl-2-lactylate de sodium

Składnik: fr:Mono- et diglycérides d'acides gras et stéaroyl-2-lactylate de sodium

Należy do:

E481, E471

Produkty zawierające składnik fr:Mono- et diglycérides d'acides gras et stéaroyl-2-lactylate de sodium

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata

Brak produktów.