Lista dla produkty zawierające składnik Mięso-wieprzowe - Polska

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata

8 :

Produkty*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 122*
en:Nutriscore-computed 122
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 104
en:Nutrition-no-fiber 104
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 18
en:Nutriscore-not-computed 7
en:Nutrition-no-saturated-fat 4
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 4