Lista Stopnie odżywienia dla produkty zawierające składnik Mleko-odtłuszczone-odtworzone - Polska

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata

 

2 Stopnie odżywienia:

Stopień odżywieniaProdukty
Skala kolorystyczna NutriScore B 5
Skala kolorystyczna NutriScore D 1