Lista dla produkty zawierające składnik Sal - Polska

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata

15 :

Produkty*
en:ecoscore-not-computed 12*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 9*
en:Nutriscore-computed 9
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 5
en:Nutriscore-not-computed 4
en:Nutrition-no-fiber 4
en:nutriscore-missing-category 4*
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 4
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 3*
en:main-countries-ro-only-1-field-in-country-language 1*
en:ecoscore-computed 1*
en:main-countries-uk-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ro-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-uk-only-1-field-in-country-language 1*
en:ecoscore-missing-data-warning 1*