NOVA - klasyfikacja stopnia przetworzenia żywności

Podział na 4 grupy w celu podkreślenia stopnia przetworzenia żywności

W raporcie „The UN Decade of Nutrition, the NOVA food classification and the trouble with ultra-processing” (pdf, pdf), Carlos Augusto Monteiro, Geoffrey Cannon, Jean-Claude Moubarac, Renata Bertazzi Levy, Maria Laura C. Louzada i Patrícia Constante Jaime opowiadają się za przyjęciem systemu oceny od 1 do 4 w celu umożliwienia prostego porównania stopnia przetworzenia produktów żywnościowych.

Nowe badania z udziałem naukowców z INSERM, INRA i Uniwersytetu Paris-Nord (Paris 13) (Centre de recherche épidémiologie et statistique Sorbonne Paris Cité, équipe EREN) sugerują korelację pomiędzy konsumpcją żywności wysoko przetworzonej a zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka.

Konsumpcja żywności wysokoprzetworzonej i ryzyko rozwoju raka: wyniki prospektywnej kohorty NutriNet-Santé
Artykuł prasowy w języku francuskim: Consommation d’aliments ultra-transformés et risque de cancer

Niektóre kraje stosują klasyfikację NOVA w swoich zaleceniach żywieniowych, na przykład:

Klasyfikacja NOVA przypisuje określoną grupę produktom spożywczym na podstawie stopnia ich przetworzenia:


  • Grupa 1 - Żywność nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona
  • Grupa 2 - Przetworzone składniki kulinarne
  • Grupa 3 - Żywność przetworzona
  • Grupa 4 - Wysoko przetworzone produkty spożywcze i napoje

Klasyfikacja Nova w Open Food Facts

Wzór na obliczenie wyniku Nova został opublikowany w NOVA. The star shines bright artykuł został opublikowany w World Nutrition, tom 7, nr 1–3, styczeń - marzec 2016 r

Należy pamiętać, że jest to w dalszym ciągu dzieło eksperymentalne, ponieważ prace nad wielojęzyczną taksonomizacją składników w Open Food Facts ciągle trwają.

Wzór na określenie grup Nova

Zaczynamy od przypisania grupy 1

Najpierw próbujemy zidentyfikować przetworzone składniki kulinarne grupy 2

Składniki i kategorie związane z grupą 3 nie będą stosowane do żywności określonej jako grupa 2

Składniki i kategorie znajdujące się tylko w grupie 4

Możesz pomóc nam określić grupę Nova dla większej liczby produktów, uzupełniając składniki i kategorie produktów.