E491 - Monostearynian sorbitolu

Dodatek: E491 - Monostearynian sorbitolu

Funkcje: Emulgator

Sorbitan monostearate is an ester of sorbitan -a sorbitol derivative- and stearic acid and is sometimes referred to as a synthetic wax. It is primarily used as an emulsifier to keep water and oils mixed. Sorbitan monostearate is used in the manufacture of food and healthcare products and is a non-ionic surfactant with emulsifying, dispersing, and wetting properties. It is also employed to create synthetic fibers, metal machining fluid, and brighteners in the leather industry, and as an emulsifier in coatings, pesticides, and various applications in the plastics, food and cosmetics industries. Sorbitans are also known as "Spans". Sorbitan monostearate has been approved by the European Union for use as a food additive -emulsifier- -E number: E 491- - Wikipedia

Ryzyko nadmiernej ekspozycji

Ocena EFSA: Re‐evaluation of sorbitan monostearate -E 491-, sorbitan tristearate -E 492-, sorbitan monolaurate -E 493-, sorbitan monooleate -E 494- and sorbitan monopalmitate -E 495- when used as food additives (2017-05-05)

Wysokie ryzyko nadmiernego narażenia
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że niektóre grupy ludności są narażone na duże ryzyko nadmiernego spożycia E491 - Monostearynian sorbitolu.

Aby ocenić narażenie na działanie dodatku do żywności E491 - Monostearynian sorbitolu, możesz przejrzeć naszą listę produktów, które go zawierają. Zobacz listę produktów z E491 - Monostearynian sorbitolu poniżej.

  NiemowlętaMałe dzieciDzieciNastolatkowieDorośliSeniorzy
  < 1 roku1 do 2 lat3 do 9 lat10 do 17 lat18 do 64 lat65+
Większość ludzi
(ponad 50%)
 Grupy, których ponad 50% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 50% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)   
Niektórzy ludzie
(ponad 5%)
 Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)  Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) 

Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) : Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI)

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata

1 produkt :