E473 - Estry kwasów tłuszczowych i sacharozy

Dodatek: E473 - Estry kwasów tłuszczowych i sacharozy

Funkcje: Emulgator, en:stabilizer

Ryzyko nadmiernej ekspozycji

Ocena EFSA: Refined exposure assessment of sucrose esters of fatty acids -E 473- from its use as a food additive (2018/01/05)

Wysokie ryzyko nadmiernego narażenia
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że niektóre grupy ludności są narażone na duże ryzyko nadmiernego spożycia E473 - Estry kwasów tłuszczowych i sacharozy.

Aby ocenić narażenie na działanie dodatku do żywności E473 - Estry kwasów tłuszczowych i sacharozy, możesz przejrzeć naszą listę produktów, które go zawierają. Zobacz listę produktów z E473 - Estry kwasów tłuszczowych i sacharozy poniżej.

  NiemowlętaMałe dzieciDzieciNastolatkowieDorośliSeniorzy
  < 1 roku1 do 2 lat3 do 9 lat10 do 17 lat18 do 64 lat65+
Większość ludzi
(ponad 50%)
 Grupy, których ponad 50% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 50% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)   
Niektórzy ludzie
(ponad 5%)
Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) 

Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) : Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI)

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata

2 produktów :