E322 - Lecytyny

Funkcje: Przeciwutleniacz, Emulgator

Lecytyny -fosfatydylocholiny, E322- – grupa organicznych związków chemicznych zaliczanych do fosfolipidów, w których reszta fosforanowa zestryfikowana jest choliną. W ujęciu żywieniowym nazwa „lecytyna” może obejmować także inne fosfolipidy, np. kefaliny -fosfatydyloetanoloaminy- lub fosfatydyloinozytol. - Wikipedia

Nazwy: Lécithines, Lécithine, Lécithine partiellement hydrolysée, Phosphatidylcholine, Phosphatides, Phospholipides, Phospho lutéines, CAS 8002-43-5, Lecithin

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata

Zobacz wyniki z całego świata

Stały link do wyników, do udostępnienia e-mailem lub na portalach społecznościowych