E621 - Glutaminian monosodowy

Dodatek: E621 - Glutaminian monosodowy

Funkcje: Wzmacniacz smaku

Glutaminian sodu -E621- – organiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu glutaminowego. - Wikipedia

Ryzyko nadmiernej ekspozycji

Ocena EFSA: Re‐evaluation of glutamic acid -E 620-, sodium glutamate -E 621-, potassium glutamate -E 622-, calcium glutamate -E 623-, ammonium glutamate -E 624- and magnesium glutamate -E 625- as food additives (2017/07/12)

Wysokie ryzyko nadmiernego narażenia
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że niektóre grupy ludności są narażone na duże ryzyko nadmiernego spożycia E621 - Glutaminian monosodowy.

Aby ocenić narażenie na działanie dodatku do żywności E621 - Glutaminian monosodowy, możesz przejrzeć naszą listę produktów, które go zawierają. Zobacz listę produktów z E621 - Glutaminian monosodowy poniżej.

  NiemowlętaMałe dzieciDzieciNastolatkowieDorośliSeniorzy
  < 1 roku1 do 2 lat3 do 9 lat10 do 17 lat18 do 64 lat65+
Większość ludzi
(ponad 50%)
Grupy, których ponad 50% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 50% członków przekracza maksymalną dawkę bez negatywnych skutków (Działanie szkodliwe nie zostało zaobserwowane - NOAEL)Grupy, których ponad 50% członków przekracza maksymalną dawkę bez negatywnych skutków (Działanie szkodliwe nie zostało zaobserwowane - NOAEL)Grupy, których ponad 50% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 50% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) 
Niektórzy ludzie
(ponad 5%)
Grupy, których ponad 5% członków przekracza maksymalną dawkę bez negatywnych skutków (Działanie szkodliwe nie zostało zaobserwowane - NOAEL)Grupy, których ponad 5% członków przekracza maksymalną dawkę bez negatywnych skutków (Działanie szkodliwe nie zostało zaobserwowane - NOAEL)Grupy, których ponad 5% członków przekracza maksymalną dawkę bez negatywnych skutków (Działanie szkodliwe nie zostało zaobserwowane - NOAEL)Grupy, których ponad 5% członków przekracza maksymalną dawkę bez negatywnych skutków (Działanie szkodliwe nie zostało zaobserwowane - NOAEL)Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)Grupy, których ponad 5% członków przekracza dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)

Ryzyko przekroczenia maksymalnego dziennego spożycia bez negatywnych skutków (działanie szkodliwe nie zostało zaobserwowane NOAEL) : Ryzyko przekroczenia maksymalnego dziennego spożycia bez negatywnych skutków (działanie szkodliwe nie zostało zaobserwowane NOAEL)

Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) : Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI)

Nazwy: Glutamate monosodique, glutamate de sodium, monosodium glutamate, GMS, MSG

Kraj: Polska - Zobacz wszystkie pasujące produkty z całego świata